Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Face book - TwitterYouTubeblogs κ.λ.π.) για το έτος 2018.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Γρ. ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων στο εξής τηλέφωνο: 2131374259, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter– YouTube– blogsκ.λ.π.) για το έτος 2018» μέχρι και την 12 –01–2018 και ώρα 12:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές278.02 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL