Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται ότι την 09-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο γραφείο 240, στο 2ο όροφο του κτιρίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΕΣ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση:

α) Επιτροπής  Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς, η οποία θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Επιτροπής  Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους, η οποία θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Κατηγορία:


Wildcard SSL