Πίνακας υποψηφίων διαγωνισμού Κατάταξης Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2017 που ΕΠΕΤΥΧΑΝ στην Υψομέτρηση- Πρόγραμμα Ιατρικών Εξετάσεων & ΑΝΥΕ

 

1. Ανακοινώνεται ότι ο Πίνακας υποψηφίων του διαγωνισμού Κατάταξης Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών-γυναικών) έτους 2017(πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων),οι οποίοι παρουσιάσθηκαν και υψομετρήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αναρτήθηκε την 02-02-2018, ημέρα Παρασκευή,στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

2. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ιατρικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

06-02-2018

ΤΡΙΤΗ

Σχολή

Λιμενοφυλάκων

08:30

από ΑΛ ΦΑΝΤΕΛ Κωνσταντίνα έως και ΨΑΡΡΟΥ Μαρία- Λήδα

(γυναίκες υποψήφιες)

07-02-2018

ΤΕΤΑΡΤΗ

Σχολή

Λιμενοφυλάκων

08:30

από ΑΝΝΟΥΣΗΣ Γεώργιος έως και ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Ιωάννης

(άνδρες υποψήφιοι)

 

Σχολή Λιμενοφυλάκων: Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.

Ημερομηνία

Ημέρα

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ

Επώνυμο υποψηφίων

08-02-2018

ΠΕΜΠΤΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

07:30

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (Άνδρες – Γυναίκες)

 

3.              Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αποκλείονται του διαγωνισμού.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για Ιατρικές εξετάσεις καθώς και κατά την ενώπιον της ΑΝΥΕ παραπομπή τους, να έχουν μαζί τους:

(1)Όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις νόμιμα επικυρωμένες(φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).

α.Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού.

β.Ακτινογραφία θώρακα FACEμε γνωμάτευση ιατρού.

γ.Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού όπου να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

 (2)Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν).

(3)α. Το Δελτίο Ταυτότητάς τους  και

 β. Το Δελτίο Συμμετοχής τους.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL