Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την “Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων”, συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/81877/2017/14-11-2017 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών / μέρους όρων Διακήρυξης που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ και των με αρ. πρωτ. 2834.4/92315/2017/28-12-2017, με  αρ. πρωτ. 2834.4/3985/2018/16-01-2018και με αρ. πρωτ. 2834.4/8276/2018/31-01-2018 Ανακοινώσεων για Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης εν θέματι προμήθειας έως και την 16-02-2018, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16-02-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση  από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “CANTIERENAVALEVITTORIAS.P.A.”σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL