Πρόθεση Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών ( δείπνου,  coffee break και γεύματος εργασίας)  την 8η και 9η Μαρτίου 2018 σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση (kick-off meeting) Πράξης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενών μέσω θάλασσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)» που θα διεξαχθεί στην Ρόδο την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 1.500,00 ευρώ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL