Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 09/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατόπιν διενεργηθέντος ελέγχου κλιμακίου Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 25/01/2018 και ώρα 01:35 προέκυψαν τα κάτωθι : Ως έμπορος ψαριών με Α.Φ.Μ.: 094468641 της Δ.Ο.Υ.: Κατερίνης Α - Β , εξέδωσε προς την BALKAN FISH OOD -BG 175052108 την από 24/01/2018 σύμβαση Διεθνούς Φορτωτικής(CMR) ως παραστατικό αποστολής (οδική μεταφορά) , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης ή εκτροφής (FAO) των εμπεριεχομένων σε αυτη αλιευτικών προϊόντων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL