(ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ) Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 07/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
MED FRIGO Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ - Σ.ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ.Κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 12/01/2018 και περί ώρα 01:55΄, στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την ΑΡΩΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΠΕ με Α.Φ.Μ.: 800433170 το Νο Β 000332/11-01-2018 δελτίο αποστολής , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του (α) σχετικού, η ένδειξη της ζώνης αλίευσης ή εκτροφής των προιόντων .

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
3 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL