Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την “Προμήθεια σκαφών για εξυπηρέτηση αναγκών του ΕΚΑΒ (Πλωτά Ασθενοφόρα)”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/11175/2018/09-02-2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών / μέρους όρων Διακήρυξης που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ και της με αρ. πρωτ. 2834.4/17038/2018/05-03-2018 Ανακοίνωσης για Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης εν θέματι προμήθειας έως και την 15-03-2018, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15-03-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ΠΡΟΜΑΡΙΝ Μ.Ε.Π.Ε.” σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL