Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση έξι (06) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα εννιακοσίων (900) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του  ΥΝΑΝΠ για το έτος 2018.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.866,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ στο εξής τηλέφωνο: 2131371241, 2131374273 & 2131371273 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση έξι (06) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα εννιακοσίων (900) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του  ΥΝΑΝΠ για το έτος 2018» μέχρι και την 23 –03–2018 και ώρα 12:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 337  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές686.29 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL