Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΡΑΠΤΗΣ Παναγιώτης του Γεωργίου
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 16-02-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:20 διαπιστώθηκε ότι: ως ιχθυέμπορος διακίνησε ιχθύες για εμπορία - πώληση με το ΦΔΧ ψυγείο με αριθ. κυκλοφορίας ΕΚΕ 3308 προς τον ιχθυέμπορο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Αναστάσιο, χωρίς να έχει αναγράψει στα τιμολόγια με αριθ. : α) 90618/16-02-2018 και β) 90619/16-02-2018 την επιστημονική ονομασία των ειδών.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL