Πράξη Επιβολής Προστίμου Α Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Λάμπρος του Αθανασίου
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 20-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:10 διαπιστώθηκε ότι: ως ιχθυέμπορος διακίνησε ιχθύες για εμπορία - πώληση με το ΦΔΧ ψυγείο με αριθ. κυκλοφορίας ΙΑΕ 5744 προς την εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων 'ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α. - ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε." , χωρίς να έχει αναγράψει στο αριθ. 92/20-02-2018 δελτίο αποστολής τις ενδείξεις : α) επιστημονική ονομασία των ειδών και β) αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL