ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
''ΜΑΡΟΣ ΙΟΝΙΑΝ FISH ΑΕΒΕ''
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

ΤΗΝ 17/02/2018 ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΧ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΤΗ7996 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘ:2244/16-02-2018 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ,ΙΧΘΥΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Α)ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΙΛΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ''LITHOGNATHUS MORMYRUS''(ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ),ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15-18 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΚ) ΑΡΙΘ.1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒ.ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL