ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΙΩΝΑΣ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τόπος παράβασης: 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 02-04-2018, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί επί του πλοίου Ε/Γ- Ο/Γ  «ΙΩΝΑΣ» Ν.Π. 12458, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» και στην αγγλική γλώσσα ως εξής:“CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT(RECEIPT-INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL