Κ.Λ.Θ/Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΡΤ ΦΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΑΕ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

ΤΗΝ 16-03-2018 ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΙΧΘΥΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΙΛΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ''PAGELUS BOGARAVEO''(ΚΕΦΑΛΑΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ(25) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (33) ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL