Κ.Λ.Θ./Α΄Λ/Τ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

ΤΗΝ 20-02-2018 ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΔΧ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΧΥ 1922 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΟΠΙΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ) ΜΕ Νο 1933/20-02-2018 ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:Α)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ Β)ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ(ΙΧΘΥΟΚΙΒΩΤΙΑ)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL