Αναβολή Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-04-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

α)του  αναπληρωτή Προέδρου και

β)του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ν.4412/2016 και Προσφυγών των Ν.3886/2010 και Ν.4412/2016.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL