Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 18/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την  29/03/2018 και ώρα 00:41 εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι ως βιομηχανία κονσερβών με ΑΦΜ: 094148240 , ΔΟΥ : ΚΙΛΚΙΣ εξέδωσε προς την ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ - ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Ο.Ε. το Νο 2294/28-03-2018 ΣΕΙΡΑ Θ δελτίο αποστολής, επί του οποίου δεν αναγράφονταν εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4177/2013 η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προιόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.(παραβαση αρθ.36. 1(Α) Υ.Α. 91354/2017)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL