Περίληψη της Αριθ.Πρωτ.: 2253.2-8/ 31625 /18/ 30-04-2018 πρόσκλησης για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

To Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προσκαλεί πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, αρχομένης/ων από 01-11-2018.

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλοιοκτήτες που αυτοί και τα πλοία τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου πρώτου και του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145/27-06-2001), όπως ισχύουν.

            Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλουν σχετική αίτηση δρομολόγησης πλοίου ή πλοίων στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 10, μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.

            Η σχετική πρόσκληση διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, Πειραιάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00. Επίσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδατου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(www.yen.grÞΔιαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις ÞΑκτοπλοϊκές Γραμμές) και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.grÞΑνακοινώσεις).

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Γ΄ (τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1374258, 213 1371165), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL