Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται ότι την 04-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο γραφείο 240, στο 2ο όροφο του κτιρίου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΕΣ Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση από την οποία θα προκύψουν:

α) Δύο (02) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Υψομέτρησης του Διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) έτους 2017, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους.

β) Δύο (02) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Υψομέτρησης του Διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους.

Κατηγορία:


Wildcard SSL