Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας παρουσίασης και κατάταξης Α/Ξ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικ. Νομικών έτους 2011

Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.:(α) 1212.9/59/11/25-11-11 Διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. καθορίστηκε η 08:00 ώρα της Τετάρτης 30/11/2011 ως ημερομηνία και ώρα παρουσίασης και κατάταξης για έναρξη της εκπαίδευσης των δέκα πέντε (15) Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικών έτους 2011 σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα (www.hcg.gr) την 18/11/2011

Η παρουσίαση και κατάταξή τους θα λάβει χώρα την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα στο χώρο της Σχολής Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL