Σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών πλοηγήσεων των Πλοηγικών Σταθμών.

Οι θέσεις οι οποίες προκηρύχτηκαν για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου και τα προσόντα που πρέπει οι δικαιούχοι να κατέχουν είναι: μία (01) θέση Πλοηγού (Δίπλωμα Πλοιάρχου Α').

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Α’ όροφο) στο γραφείο Επιστασίας εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 09:00 εώς 14:00) και μέχρι την 18-05-2018.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL