Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας- Πρόγραμμα Διαδικασιών

  1. Ανακοινώνεται ότι, την 09-05-2018, ημέρα Τετάρτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντιάτρων και Ψυχολόγων) έτους 2017 (πρώτα τα στοιχεία των γυναικών υποψηφίων).

 2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οικείο Αλφαβητικό Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ στη Σχολή Λιμενοφυλάκων  (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ), την 14-05-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30.

   3.  Το Πρόγραμμα για τις επόμενες διαδικασίες του οικείου διαγωνισμού, θα έχει ως ακολούθως:

           α) Ιατρικές εξετάσεις την 15-05-2018, ημέρα Τρίτη στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

           β) Παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., την 17-05-2018, ημέρα Πέμπτη στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά                             (Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ).

           γ) Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες, την 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη διεξαγωγή των ως άνω διαδικασιών θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τουΛ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  4. Οι υποψήφιοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Κατηγορία:


Wildcard SSL