Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 21/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου κλιμακίου Υπηρεσίας μας εντός Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας την 14/02/2018 και ώρα 03:20 διαπιστώθηκε ότι ως αγροτικός αλιευτικός συνεταιρισμός παράκτιων αλιέων με Α.Φ.Μ.: 096097624 της Δ.Ο.Υ.: Κορωπίου , εκδώσατε προς την ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Μαργαρίτα με Α.Φ.Μ.: 128071233 το Νο Α 704 /13-02-2018 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο , επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, η ένδειξη της περιοχής αλίευσης ή εκτροφής των εμπεριεχομένων σε αυτό αλιευμάτων.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL