Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών κύριων μηχανών ΠΛΣ-420.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #5.000,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ/ΓΠΧΜ) στα εξής τηλέφωνα: 2132147666 και 6936083366 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών κύριων μηχανών ΠΛΣ-420» μέχρι και την 12–06–2018 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 18536), όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL