Κατάταξη 01 Αξιωματικού Ειδικότητας Ιατρού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Κατάταξη  01 Αξιωματικού Ειδικότητας  Ιατρού

στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή για την κατάταξη 01 Αξιωματικού Ειδικότητας  Ιατρούστο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπογράφτηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής η σχετική προκήρυξη, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό.

Το κείμενο της  προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr .

Κατηγορία:


Wildcard SSL