Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 22/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
KITCHEN BAR ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ε.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη Υπηρεσίας μας εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης την 16/05/ 2018 και ώρα 09:40, διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία με Α.Φ.Μ.: 099352504 της Δ.Ο.Υ.:Ν. Σμύρνης, δεν διέθετε προς χρήση πελατείας το ειδικό έντυπο ''ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ'' μέσω ειδικής θήκης τοποθετημένης σε εμφανές μέρος δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος,κατά παράβαση άρθρου 76 παρ. 01 Υ.Α. 91354/2017(ΦΕΚ 2983 Β /2017)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL