Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2018 για κάλυψη αναγκών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.587,10€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Υ.Υ./Τμήμα 3Ο στα  εξής τηλέφωνα : 213137 1080 & 213137 1496, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2018 για κάλυψη αναγκών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 26–06–2018 και ώρα 15:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 53, του ισογείου του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΙ SIGN565.74 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL