Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

 

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13.06.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:

- την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»

- την συγκρότηση πενταμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Επισκευή αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 416».

 

    

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL