Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών.

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

 

Με βάση την Απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 741 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί (συνολικά 1309 σπουδαστές/σπουδάστριες).

 

Σχετικά αρχεία: Απόφαση καθορισμού του αριθμού σπουδαστων_στριων στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2018_ 19 [ΑΔΑ: Ω6ΩΨ4653ΠΩ-Φ71].

Κατηγορία:


Wildcard SSL