Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την ‘’προμήθεια τεσσάρων(04) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes) ‘’  .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. /ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.  στα εξής τηλέφωνα: 213137-1455 / 4575, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων(04) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes)  » μέχρι και την 29 –06–2018 και ώρα 14:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 404  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL