Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτού δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του ανοιχτού Δημόσιου Διαλόγου με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια και Αναβάθμιση εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής ”, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/41151/2018/01-06-2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου τεχνικού διαλόγου που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15-06-2018 ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ” σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL