Παροχή Διευκρινήσεων - Παράταση υποβολών προσφορών

Σχετικά με την Αριθ. Πρωτ.   : 2833.1–2/43569/2018/11-06-2018 Δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2018 για κάλυψη αναγκών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
α) Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται διευκρινίσεις ως συνημμένο κείμενο.
β) Ο χρόνος δημοσίευσης – κατάθεσης προσφορών παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι μέχρι την 10-07-2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ 73.49 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL