Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων Καθηγητών στη ΔΣΕΝ / ΣΠΜ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :              
          α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.
          β) Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι) 
          γ) Μέχρι δυο (02) Ιατροί. 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL