Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ στην 3η Σύνοδο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος – Δημοκρατίας της Κορέας

Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ στην 3η Σύνοδο της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος – Δημοκρατίας της Κορέας 
 
Στη Σεούλ της Ν. Κορέας μετέβη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ Διονύσιος, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 3ης Συνόδου της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας – Κορέας, στο πλαίσιο εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στο ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα όσο και στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών.  
 
Στις διμερείς συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε μεταξύ άλλων, ότι πάγια προτεραιότητα της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής αποτελεί, αφενός η διασφάλιση συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης των πλοίων στα διεθνώς διακινούμενα φορτία υπό καθεστώς ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, αφετέρου η περαιτέρω προώθηση των διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με την Δημοκρατία της Κορέας στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και της στρατηγικής σχέσης ναυτιλιακής συνεργασίας των δυο χωρών. Με βάση το σημαντικό ρόλο που και οι δυο χώρες διαδραματίζουν στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, επιχειρείται η συνεργασία και στο ναυπηγικό τομέα, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του ελληνικής παραγωγής εξοπλισμού πλοίων, στα ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία που ναυπηγούνται στα κορεατικά ναυπηγεία - δεδομένου ότι αυτά αποτελούν σημαντικότατο επιχειρηματικό εταίρο των Ελλήνων πλοιοκτητών.
 
Ξεκινώντας την ομιλία του στη Σύνοδο ο κ. Τεμπονέρας, συνεχάρη την Κορεατική πλευρά για την επανεκλογή της χώρας στην κατηγορία «Α» του Συμβουλίου του ΙΜΟ, κατά τις πρόσφατες εκλογές στο πλαίσιο της 30ης Συνόδου της Συνέλευσης του Οργανισμού καθώς και για την ευρεία συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κορέας, τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, στην πρόσφατη διοργάνωση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2018», γεγονότα που επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημαντική θέση της Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της ναυτιλίας και τη δυναμική ανάπτυξης νέων συνεργειών σε επιχειρηματικό επίπεδο μεταξύ των  δύο χωρών.
   
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σταθερό θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών, το οποίο έχει θέσει τις βάσεις για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής σχέσης συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα και ειδικότερα: (α) τη Διμερή Ναυτιλιακή Συμφωνία, (β) τη Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ των δυο χωρών, (γ) τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Κορέας, (δ) το Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στο τομέα της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας. 
 
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κορέα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο. Ειδικότερα, η Κορέα αποτελεί σημαντική ναυτική και ναυπηγική χώρα, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινότητα πλοιοκτητών παγκοσμίως και πάροχο ποιοτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ως παραδοσιακές και ισχυρές ναυτικές χώρες, η Ελλάδα και η Κορέα πρεσβεύουν  τις ίδιες αρχές ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. 
 
Με δεδομένο ότι, και στις δύο χώρες, η οικονομική ανάπτυξη δια της παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κορέα στο ναυτιλιακό τομέα. Μια συνεργασία πολυδιάστατη και ιδιαίτερα παραγωγική η οποία επεκτείνεται και σε άλλους συναφούς τομείς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, όπως ο ναυπηγικός τομέας και ο τομέας του ναυτιλιακού εξοπλισμού.
 
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ΥΝΑΝΠ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εμβάθυνσης της συνεργασίας μας στα διεθνή fora και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), στο πλαίσιο του οποίου προωθούμε τους ίδιους στόχους ναυτιλιακής πολιτικής και καταβάλλουμε από κοινού προσπάθειες για την  ανάπτυξη και διευκόλυνση του δια θαλάσσης εμπορίου, παράλληλα με την επιδίωξη ενίσχυσης της ασφάλειας στη ναυτιλία και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα μας υποστήριξε την εκλογή του ΓΓ/ΙΜΟ, κ. Kitack-Lim (Ν. Κορέας) και συνεργάζεται αρμονικά με τον κ. Γενικό Γραμματέα.
 
 
 
 
 
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL