Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων Καθηγητών στη ΔΣΕΝ / ΣΠΜ /ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :   
          
          α) Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.
          β) Μέχρι δύο (02) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι) 
          γ) Έναν (01) Ιατρό. 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL