Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αξονικών συστημάτων ΠΠΛΣ-413.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #15.000,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)  στο εξής τηλέφωνο: 210-5565581 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής αξονικών συστημάτων ΠΠΛΣ413» μέχρι και την 12–07–2018 και ώρα 11:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200), όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL