Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί  στην επανάληψη της διενέργειας διαγωνισμού για την «προμήθεια τεσσάρων (04) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes)».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.  στα εξής τηλέφωνα : 213137-1455 / 4575, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων (04) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes)» μέχρι και την 25–07–2018 και ώρα 13:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 404  του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ761.32 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL