ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Επωνυμία Παραβάτη: 
MAΛΙΓΚΑΝΗΣ Ιωάννης του Ορέστη
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 16-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:10,στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας σε εκτέλεση της με Αριθ. Πρωτ. 2132.17-6/415/ 15-03-2018 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι διακίνησε είδη μυδοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα του είδους mytilus galloprovincialis (μύδι), για εμπορία – πώληση προς την εταιρεία “ΝΙΚ.ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, με το υπ΄αριθ. ΙΑΕ 5744 ΦΔΧ, χωρίς να έχει αναγράψει στο Νο 1861/ 15-03-2018 δελτίο αποστολής ( για πώληση αγαθών) , την ένδειξη: εμπορική και επιστημονική ονομασία των ειδών, όπως ισχύει»

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL