Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 17-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη:

α) του 4ου Τακτικού Μέλους της ΄΄Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019΄΄ και

β) του 2ου Τακτικού Μέλους της ΄΄ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών αξίας από 2.500 έως 60.000 χωρίς ΦΠΑ έτους 2018-2019΄΄,

κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL