Ενημερωτική παρουσίαση στο πλαίσιο διενέργειας Ενημερωτικών Συναντήσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο
πλαίσιο Ενημερωτικών Συναντήσεων για την “Προμήθεια Οχημάτων τύπου SUV  και Οχημάτων τύπου
Pick-Up’’, δυνάμει   της   με   αρ.πρ.   2122.3-3/49969/2018/03-07-2018   Ανακοίνωσης   Πρόσκλησης   για διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων στα πλαίσια παρουσιάσεων νέων τεχνολογικών εξελίξεων  που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19-07-2018   ενημερωτική   συνάντηση-παρουσίαση   από   τον   ενδιαφερόμενο   οικονομικό   φορέα ‘’ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ   ΑΕΒΕ’’   σε   αρμόδιους   επιτελείς   του   Υ.ΝΑ.Ν.Π.,   με   σκοπό   την   ανταλλαγή   τεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL