Διοικητικές κυρώσεις σε επιβατηγό τουριστικό σκάφος στο Ναύπλιο - Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διαφήμιση ναύλωσης σε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής στη Θεσσαλονίκη

Διοικητικές κυρώσεις σε επιβατηγό τουριστικό σκάφος στο Ναύπλιο - Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διαφήμιση ναύλωσης σε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής στη Θεσσαλονίκη 
 
   Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από την Λιμενική Αρχή Ναυπλίου, κατά του πλοιοκτήτη του Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους “ΜΑΤΙΡΑ” Ν. Κέρκυρας 972, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014.
  Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής, απογευματινές ώρες χθες,  διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της ναύλωσης είχε επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων χωρίς αυτή να προβλέπεται στο από 07-07-2018 θεωρημένο ναυλοσύμφωνο και να αποτυπώνεται σε αυτό ως όρος της ναύλωσης με την αναγραφή των ονοματεπώνυμων των προσώπων που θα επιβιβασθούν, καθώς και την αναγραφή των λιμένων αποβίβασης και επιβίβασής τους. 
         Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.
                                                                           *****
     Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, κατά του ιδιοκτήτη του Τ/Χ σκάφους αναψυχής  “ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ”  Τ.Θ. 597.
Συγκεκριμένα, κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, διαπιστώθηκε η διαδικτυακή διαφήμιση υπηρεσιών εκναύλωσης του εν λόγω ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 4256/2014, όπως ισχύει.
  Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα www.hcg.gr.
                                                                             *****

Κατηγορία:


Wildcard SSL