Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Λ. Θεσσαλονίκης 25/2018

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΙΣΑΛΟΝ Ν.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης στο Ε/Γ – Τ/Ρ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” Ν. Θεσσαλονίκης 239 , από στελέχη Υπηρεσίας μας την 26/07/2018 και ώρα 13:00, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μεριμνήσει ώστε να αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους του καταστήματος με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα η ένδειξη : “ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ”, κατά παράβαση άρθρου 76 παράγραφος 3 συνδ. παρ.10 Υ.Α. 91354/17.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL