Διοικητικές κυρώσεις για παράνομες ναυλώσεις σε Τ/Ρ-Ε/Π πλοία στην Κω

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Κω, στα Τ/Ρ-Ε/Π σκάφη ''ΑΛΙΣΑΧΝΗ'' Ν.Π. 11003 και ''ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ'' Ν.Π. 11416, διότι κατόπιν διενέργειας ελέγχων στη μαρίνα Κω, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω σκάφη δεν ήταν εφοδιασμένα με ναυλοσύμφωνα εν ισχύ.

 

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα www.hcg.gr

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL