Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)με τροποποίηση των όρων.

 

Ημ/νία : 11–09– 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL