Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 24-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση:

i)του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2017 και

ii)του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής διενέργειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL