Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27.08.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση Προέδρου Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ”, προϋπολογισμού 167.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), την “Προμήθεια ειδών Υπόδησης 199 Δοκίμων Λ/Φ” προϋπολογισμού 63.500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και την “Προμήθεια ειδών Εξαρτήσεων & Στρατωνισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ”, προϋπολογισμού 35.925 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)”

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL