Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Λ/Χ Γυθείου στο εξής τηλέφωνο : 2733022262, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια  ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου» μέχρι και την 14–09–2018 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Λιμεναρχείο Γυθείου, οδός Πρωθυπουργού Τζανή Τζανετάκη, Τ.Κ. : 232 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Container 85.6 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL