Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Τ).
2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #18.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΚΕΣΕΝ/Μ)  στο εξής τηλέφωνο: 2104815131 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Τ) προς κάλυψη αναγκών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ» μέχρι και την 20–09–2018 και ώρα 11:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο ΚΕΣΕΝ (Φλέμιγκ 43, , Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης), όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές611.18 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL