Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#,  απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ)  στα εξής τηλέφωνα: 6974645766-2821089240 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414» μέχρι και την 18–09–2018 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ  (Λιμένας Σούδας, ΤΚ 73200, Χανιά) Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς , όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL