Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.   Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.

2.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #20.000,00€#,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα  Υπηρεσία (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ)  στα εξής τηλέφωνα: 2131374502, 2131371343 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.» μέχρι και την 21–09–2018 και ώρα11:00., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο250 του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, ΤΚ 185 10,  Κεντρικός Λιμένας Πειραιάς, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές Φορητά VHF821.41 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL